MinEnergi2 klimaregnskab

Automatiseret klimaregnskab

Funktionsområder

Der er mange fordele ved MinEnergi2. Men vi er særligt stolte af klima-effekten.

Der er mange gode grunde til at spare på energien, men klimaet er nok vores egen favorit. Med digital Energi Management med MinEnergi2 får I indsigt i jeres CO2-data og et modul til klimaregnskab inkluderet.

MinEnergi2

Klimaregnskab

Når I investerer i at køre jeres daglige energi management i MinEnergi2, får I samtidig et modul til klimaregnskab med i købet.

Energidata og forbrug indlæses automatisk og vises i kr/øre, kWh/m3 og CO2. Data opdeles i henhold til GHG-protokollens scope 1, 2 og 3.

Øvrige scope 3 aktiviteter kan registreres manuelt, så I tilfører udefrakommende data til klimaregnskab i MinEnergi2.

Funktionsområder

Klimaregnskab med kun ét klik. Nok den nemmeste vej til jeres grønne regnskab.

Grønne målsætninger starter med data og indsigt i jeres energiforbrug og CO2-udledning. Med MinEnergi2 har vi klaret arbejdsgangene omkring dataindsamling til jeres grønne regnskab. I får konkrete data for jeres CO2-udledning, dokumenteret i et automatiseret klimaregnskab til jeres rapportering, direkte fra systemet.

Analyseniveauer

Klimadata vises på samme måde som det er kendt fra oversigten i MinEnergi2.
Der kan genereres et klimaregnskab på jeres virksomhed som helhed, eller på underliggende niveauer. Eksempelvis kan der zoomes ind på udvalgte bygninger eller grupperinger.

For hver enkelt bygning er det muligt at se de relaterede udledninger og det er samtidig muligt at anvende unikke emissionsfaktorer helt ned på bygningsniveau. Dette gør det muligt at anvende korrekte emissionsfaktorer fra hver af jeres forsyninger og gør klimaregnskabet mere retvisende for netop jeres virksomhed.

Dokumentation til din CSRD-compliance

Fra 2024 stilles der krav til bestemte virksomheder om at skulle rapportere virksomhedens bæredygtighedsparametre (CSRD) på lige fod med de finansielle parametre. Dette får betydning for rigtig mange virksomheder – ikke kun dem hvortil kravene stilles. Mange virksomheder der endnu ikke skal afrapportere disse parametre, har kunder der afkræver bæredygtighedsinformationer fra deres leverandører for at kunne opfylde deres egne CSRD-krav.

Klimaregnskabet holder styr på jeres virksomheds CO2-udledninger og sikrer, at beregningerne sker efter en anerkendt metode (GHG-Protokollen).

Følger GHG-Protokollen

Klimaregnskabet udarbejdes automatisk i henhold til GHG-protokollen, med direkte udgangspunkt i firmaets / bygningens faktiske energiforbrug. På den måde kan firmaets / bygningens samlede klimapåvirkning fra energiforbruget kortlægges og fremvises.

Energidata og forbrug indlæses automatisk og vises i kr, kWh, tCO2 og tCO2/m2. Data opdeles i henhold til GHG-protokollens scope 1, 2 og 3. Øvrige klimarelaterede aktiviteter kan registreres manuelt, så I kan tilføje data til klimaregnskabet i MinEnergi2.

Øvrige målertyper, som affald og brændstof

Har jeres virksomhed valgt at benytte andre målertyper som eksempelvis affaldsmålere eller brændstofmængdemålere, indgår disses forbrug ligeledes i klimarapporten, ud fra de scopes som den valgte målertype indgår i.

Manuel registrering af klimarelaterede aktiviteter

Hvis jeres virksomhed har andre klimarelaterede aktiviteter end dem systemet har som standard, og I ønsker at følge disse, kan data ligeledes indtastes i systemet og følges fra år til år. På denne måde bliver alle jeres klimarelaterede data samlet i et enkelt system, som gør den årlige opfølgning lettere.

Partner login