Èn løsning til al jeres energi

MinEnergi2 er en komplet løsning til registrering af alle jeres energidata – på tværs af energikilder og i alt 6 forbrugsområder.

Vi registrerer forbrugsdata ved at etablere fjernaflæsning på jeres målere, og ved integrationer til andre systemer som facility management software, Building Management systemer, waste management systemer og flådestyringssystemer m.m. På den måde samler I alle jeres data i én platform.

Automatiseret klimaregnskab – det smarte træk

Få det brede overblik over virksomhedens CO2-udledning. Grønne målsætninger starter med data og indsigt i jeres energiforbrug og CO2-udledning. Med MinEnergi2 har vi klaret arbejdsgangene omkring dataindsamling til jeres grønne regnskab. I får konkrete data for jeres CO2-udledning, dokumenteret i et automatiseret klimaregnskab til jeres rapportering, direkte fra systemet. Det er sandsynligvis den nemmeste vej til ét samlet klimaregnskab.

Energi Management til
alle brancher og sektorer

Stat & kommuner

De går forrest i digitalisering af deres drift og administration. Og så er de rollemodeller for borgere og virksomheder, når det gælder miljø og klima.

Og så er de i fuld gang med energieffektivisering. Fra manuelle og håndbårne arbejdsgange til fuldt automatiseret energiledelse, der i dag sikrer overblik, transparens og effektivisering med MinEnergi2 for 22 kommuner, og giver dem svar på rede hånd omkring forbrug, CO2 og økonomi.

Detail & engros

Detail- og engrosvirksomheder er kendetegnet ved mange butikker, en bred bygningsanvendelse indenfor lager, butik, kølerum, kontor samt transport til distribution af varer – og et højt energiforbrug.

De mange bygninger kan være fordelt i forskellige byer og lande, så varmekilder og energiforbrug kan variere meget fra bygning til bygning. Det lyder som en udfordring. Eller gør det?

Banker

Bæredygtighed i banksektoren er dels noget man arbejder med i egen forretning, men også gennem forretningsaktiviteter som udlån og investering.

Med andre ord: det er blevet et konkurrenceparameter og væsentligt impact-område for banker som en del af forretningen.

Ejendomsadministration

Ved at tilknytte et Energy Management system (EMS) til forretningen, kan ejendomsadministratorer udvide rammerne for de services de tilbyder kunder og lejere med energieffektivisering,

Det vil digitalisere alle arbejdsgange i forbindelse med energi – som drift, forbrug, rapportering og klimaregnskaber. Driften omkring energi, data og dokumentation vil harmonere og der vil være en gennemgribende optimering på tværs af den store ejendomsportefølje.

Industri & produktion

Industri & produktionsvirksomheder har et stort potentiale i at energieffektivisere på tværs af forretningen. Store produktionshaller med maskiner, anlæg og produktion giver et højt energiforbrug.

Med digital energiovervågning får de evnen til at måle og optimere energiforbruget på tværs af forretningen helt ned til en produktionslinje på maskinniveau.

Transport

Transportsektoren er en vigtig del af vores velfærdssamfund. Branchen skal både svare på samfundets stigende behov for transport samtidig med, at de skal løse det afledte problem, nemlig at transportsektorens CO2-udslip er stigende, og at transportvirksomhedernes kunder efterspørger CO2-data til deres klimaregnskab.

Nyheder

Digital Energi Management med MinEnergi2

Gør energien til ét sammenhængende arbejdsområde

MinEnergi2-platformen er designet til automatisering af den manuelle administration af større bygningsporteføljer, vognparker og produktionslinjer. Værdien af at gå fra manuelle og håndbårne arbejdsgange til at arbejde med energi som et fuldt automatiseret og sammenhængende arbejdsområde, er enorm. Gevinsten er hurtige og enkle arbejdsgange med fuld kontrol og overblik over forbrug, produktion og effektive rapporteringsværktøjer. Sidst men ikke mindst – energibesparelser der betaler investeringen, med en erfaringsmæssig tilbagebetalingstid på 1-3 år.

Partner login