Digitalisering styrker de grønne muligheder

Energieffektivisering.
Den oversete succes.

Virkeligheden for analog Energi Management er udfordret af manuelle arbejdsgange.


Processen med at aflæse og dokumentere energidata er håndbåren og uden transparens og analysemæssige indsigter i virksomhedens energiforbrug. Lyder det bekendt?

Energi er blevet et knudepunkt for op til flere forretningskritiske processer, som de energiansvarlige forventes at løse. I oplever spild, overforbrug og forhøjede omkostninger på energiforbrug og CO2-udledning til følge.

Samtidig oplever virksomhederne stor usikkerhed og stigende krav fra jeres omverden. Usikkerhed omkring energiudgifter og CO2-beskatning. En forventning om høj forretningsmæssig integritet i relation til den geopolitiske indvirkning og den grønne dagsorden. Samtidig med stigende lovkrav og direktiver om øget dokumentation og rapportering af både forbrug, CO2-udledning og mål. Med andre ord – virkeligheden for analog energiledelse er kompleks, dyr og svær at administrere. Den gode nyhed er, at der er hjælp at hente, og teknologien ligger klar. Det er en kun en beslutning og få ugers eksekvering før i er igang med at effektivisere og samle hele jeres indsats, på én platform.

Win-win er når energi-besparelserne betaler investeringen

At effektivisere energiforbruget giver store årlige energibesparelser, lavere omkostninger og gevinst på CO2-udledning og klima.

I sparer tid og ressourcer på at automatisere tidskrævende arbejdsgange som eksempelvis måleraflæsning og rapportering. I opnår besparelser i kroner og øre, baseret på et lavere energiforbrug og mindre tid på drift og administration. Sidst men ikke mindst, betaler energibesparelserne investeringen, med en erfaringsmæssig tilbagebetalingstid på typisk 1-3 år.

Som prikken over i´et reducerer I jeres CO2-udledning, dokumenteret i et automatiseret klimaregnskab til jeres rapportering, direkte fra systemet. Real-time forbrugsdata leveres også som CO2-data.

Fremtidens bygninger er digitale og net zero

Med fokus på energi og kendskab til CO2-udledning. Energiledelse drives digitalt, intelligent, integreret og er let at formidle. Fyldestgørende rapporteringsværktøjer gør det enkelt at forstå og dele data og giver fornyet indsigt i bl.a. klimapåvirkning.

Vores mål er at give virksomhederne de værktøjer, de har brug for, for at kunne leve op til fremtidens idealer. Bane vejen for energieffektivitet som en klimadifferentiator, og reduceret CO2-udledning som reel klima-KPI. Styrke virksomhedernes evne til at sætte klimamål og leve op til regulative forpligtelser – med dokumentation og rapporter i én automatiseret handling.

Energieffektivisering
– den oversete succes

Energieffektivitet omtales ofte som et “first fuel” i den grønne omstilling. Omstillingen begynder med indsigt i jeres energidata og forbrug. Energi Management handler om procesoptimering indenfor drift og energi i bygninger, produktion og transport. Kun digitalisering kan samle jeres energi-processer på ét sted.

Et EMS er et effektivt redskab til at fastholde fokus på energiforbruget. Når en virksomhed optimerer og effektiviserer energiforbruget, reduceres energiomkostningerne, klimabelastningen mindskes og virksomhedens konkurrenceevne styrkes. Samtidig giver det mulighed for at intensivere arbejdet med FN’s verdensmål.

Partner login