MinEnergi2 EMS Platform

Introduktion til digital Energi Management

MinEnergi2 – Energy Management System

Én platform til al jeres energi

MinEnergi2 er et Energy Management System (EMS), der giver et bredt overblik over energi- og vandforbrug samt CO2-udledninger fra bygninger og andre energiforbrugende enheder på tværs af jeres forretning. Time for time, år for år. Jo mere I måler på, des mere komplet bliver forbrugsoverblikket og jeres rapporteringsmuligheder.

Fleksibel og automatisk dataopsamling

Vi opsamler både forbrugs- og produktionsdata af alle typer energimålere, samt ved integrationer til andre systemer, som Facility Management software, BMS, Waste Management systemer m.m.

Vi registrerer data på 6 forbrugsparametre: El, vand, varme, køl,
transport og affald. I kan altså samle al jeres forbrug og data på én
platform og får samtidig en mere fyldestgørende rapportering.

Digital energiovervågning og driftsoptimering

EMS-platformen er kommandocentralen for jeres fremtidige Energi Management. Data for jeres energi- og ressource forbrug vises i et dashboard som et hurtigt og præcist overblik over hele virksomhedens summerede forbrug. Herfra I styrer overvågningen centralt, opsætter værktøjer til analyse, bygningsbenchmark og optimerer energiforbruget.

Dokumentation og valide forbrugsdata til rapportering

Med et EMS-system har I til enhver tid styr på dataopsamling og dokumentation i en løsning tilpasset jeres virksomhed, der automatisk leverer data i ét overblik og datagrundlag til jeres rapportering. Opdateret, nøjagtig og transparent dokumentation –Alt sammen visualiseret i henholdsvis omkostninger, CO2 og energi, for alle jeres registrerede energiformer.

Lige til at dele og videreformidle.

Hvordan understøttes jeres klima & miljørapportering?

Med vores EMS-platform til digital energi management forenkler og automatiserer vi opgaven omkring dataindsamling og dokumentation til jeres klimaregnskab.

Funktionsområder

Alt hvad I har brug for til den daglige drift, samlet ét sted.

Gør energien til ét sammenhængende område, der inkluderer alle jeres energi-faglige og administrative processer. Få det forkromede overblik. Alarmer og analyseværktøjer til at identificere spild af energi- og vandressourcer. Samt automatiserede budget og rapporteringsfunktioner til nem videreformidling. Sidst men ikke mindst – få visualiseret de positive effekter af jeres optimeringsarbejde på både forbrug, økonomi og CO2-udledning.

Dashboard & Overblik

Dashboardet er det første brugeren møder, når man logger ind på MinEnergi2. Det er det hurtige overblik over firmaets/bygningens summerede forbrug, visualiseret i henholdsvis omkostninger, CO2 og energi, for alle jeres registrerede energiformer.

Bygningsbenchmark
Bygningsbenchmark sammenligner jeres bygningers forbrug og performance med andre tilsvarende bygninger i EnergiDatas database (anonymt).

Alarmer
Der er to moduler med alarmer.

  • Et Call-To-Action overblik, som er en økonomisk prioriteret liste over ukvitterede alarmer
  • Et overblik hvor de fem seneste ukvitterede alarmer præsenteres, modul der viser de fem seneste alarmer, uafhængigt af den økonomiske konsekvens.

Standby forbrug
Standby forbrug viser et overblik over bygningens udvikling i standby-forbrug over de seneste fire uger, samt en indikation for fordeling af forbrug på døgnet.

Heatmap
Heatmap, hvor energispild lokaliseres ved hjælp af Heatmap, og et overblik anviser, hvor længe energispildet har stået på.

Analyser & Benchmark

MinEnergi2 har i fem forskellige analysemoduler. Et af de mest anvendte er Forbrugsanalysen, som helt simpelt viser indeværende års energiforbrug sammenlignet med samme måned sidste år, samt budgettet for den gældende energiform.

Overblikket kan ”foldes ud” med ét klik, så der zoomes ind på den pågældende måned, og ét klik mere, viser dagsopløsningen for energiforbruget. Helt ned til det summerede energiforbrug pr. energiform, pr. målertype, eller for hver enkelt måler.

Standby analyse
Standby analysen udarbejdes ud fra de driftstider der er registreret under jeres stamdata, hvor alt uden for driftstid anses som værende standby-forbrug.

Afkølingsmodul
Afkølingsmodulet laver en analyse, helt ned i timeopløsning, for afkøling på fjernvarmeinstallationerne. Afkølingsmodulet giver samtidig en indikation af de økonomiske konsekvenser ved en eventuel ikke-optimal afkøling i forhold til de afkølingskrav som måtte være fra fjernvarmeværket.

Nøgletalsanalyse
Nøgletalsanalysen giver et overblik over firmaets egne bygninger. Bygningen med det højeste nøgletal rangeres øverst. Standarden for MinEnergi2 er at lave nøgletal ud fra arealfordeling, men det er muligt for det enkelte firma at oprette andre nøgler som er tilpasset specifikt.

Bygningsbenchmark
Bygningsbenchmark analyse laver en sammenligning af jeres virksomheds bygninger, med tilsvarende bygninger i MinEnergi2’s database. Viser anonymt, hvor mange bygninger der sammenlignes med på de forskellige energiformer.

Overvågning, Alarmer & Call-To-Action

Overvågningsmodulerne i MinEnergi2 giver forskellige overblik over uhensigtsmæssige energiforbrug. Alle alarmer som er opsat for jeres virksomhed, vil blive vist i to forskellige lister. Den ene liste viser de økonomiske forhold som konsekvens af forbrugets overskridelse af alarmgrænserne, hvor den anden liste viser alarmerne i en datoprioriteret rækkefølge.

Dermed er det muligt at prioritere indsatser ud fra enten hyppighed af alarmernes forekomst, eller ud fra et økonomisk perspektiv.

Call-To-Action liste
Call-To-Action listen viser alle ukvitterede alarmer i en økonomisk prioriteret rækkefølge, med den højeste økonomiske konsekvens øverst. Den økonomiske konsekvens beregnes fra første ukvitterede alarm på den pågældende energiform, og frem til dags dato. Det er derfor vigtigt at alarmerne kvitteres når disse er blevet håndteret af MinEnergi2-brugeren.

Alarmliste
Alarmlisten viser en liste over alle alarmer som er opstået, med den seneste øverst. Denne liste har ingen kobling til de økonomiske konsekvenser, men udarbejdes udelukkende med baggrund i hvornår de er genereret. Det er i denne liste muligt at se hyppigheden af den enkelte opsatte alarm, og på den måde prioritere hvis det er en ofte forekommende alarm, som eventuelt kræver handling for at afhjælpe i fremtiden.

Alarmopsætning
Alarmopsætningen er modulet hvor alarmer oprettes, redigeres, deaktiveres og slettes. Ud over at kunne se hyppigheden af de enkelte alarmer, er det her også muligt at se hvilke målere som har tilknyttet en alarm, samt eventuelt hvor mange alarmer der er tilknyttet. Alarmopsætningen giver jer mulighed for at vælge mellem seks forskellige alarmtyper, så eksempelvis overforbrug og dårlig fjernvarmeafkøling kan overvåges.

Rapportering

I MinEnergi2 kan I sende forbrugsrelaterede rapporter, med forskellige fastsatte frekvenser, til relevante stakeholdere i jeres virksomhed, eller eksternt (bestyrelsesmedlemmer med mere). Rapporterne giver et overblik over energiforbrugets udvikling i en given periode.

Bygningsrapport
Bygningsrapporten sendes ud hver uge, hvor den forgangne uges energiforbrug sammenlignes med ugen før, så den bygningsansvarlige kan følge udviklingen og holdes opdateret omkring bygningernes energiforbrug. Denne kan frit vælges til og fra for de brugere som har dataadgang til bygningen.

Brugertilpasset rapport
Den brugertilpassede rapport kan sendes som en straks-rapport, der viser forbruget og CO2-udledningen for en tidligere periode, eller oprettes som en frekvensrapport som fremover automatisk vil blive sendt med faste intervaller. Fordelen ved den brugertilpassede rapport er, at den kan sendes til modtagere som ikke nødvendigvis er brugere i systemet, da det kan give god værdi for f.eks. en kommune at holde kommunalbestyrelsen orienteret om udviklingen i energiforbruget.

Budget

Det er muligt at oprette budgetter på alle niveauer i MinEnergi2. Med andre ord – i kan opsætte budgetter som det er mest hensigtsmæssigt for jeres virksomhed. Detaljeringsniveauet kan redigeres alt efter behov og ønsker, kommende optimeringsprojekter m.m.

På den måde kan energiforbruget følges tæt, og holdes op imod forventningerne, samtidig med at der kan oprettes budgetalarmer som giver besked hvis budgettet overskrides.

Servicekoncepter & abonnementer

Med MinEnergi2 får i ikke kun en EMS-Platform plug & play. Den har følgeskab af et service-koncept, der supplerer jeres overvågning og dataindsigter med vores ekspertise og team af energirådgivere, der understøtter jer i, hvordan I skal handle på og arbejde med jeres energidata.

Vores servicekoncepter er designet til at give jeres virksomhed den form for Energi Management som I har brug for, nu og i fremtiden. Uanset hvilke udfordringer der opstår, hjælper vores energieksperter jer med at møde dem sikkert og effektivt.

Download brochure

Læs mere om energieffektivisering med MinEnergi2. Til gavn for både regnskabet og klimaet.

Book en demo

Vi viser jer mulighederne og potentialerne i at effektivisere jeres energiforbrug.

Partner login