MinEnergi2 drift

Servicekoncepter & abonnementer

Vælg et servicekoncept, der understøtter jeres arbejde med energi

Med MinEnergi2 får i ikke kun en EMS-Platform plug & play. Den har følgeskab af et service-koncept, der supplerer jeres overvågning og dataindsigter med vores ekspertise og team af energirådgivere, der understøtter jer i, hvordan I skal handle på og arbejde med jeres energidata.

Vores servicekoncepter er designet til at give jeres virksomhed den form for Energi Management som I har brug for, nu og i fremtiden. Uanset hvilke udfordringer der opstår, hjælper vores energieksperter jer med at møde dem sikkert og effektivt.

Standard service

Standard service er inkluderet i abonnementet på MinEnergi2. Dette serviceniveau indeholder daglig support og ugentlig overvågning af at data kommer ind i MinEnergi2. Standard service er for kunder, der selv har kompetencerne til at overvåge deres energiforbrug og arbejde aktivt med systemet til at analysere og finde potentielle energibesparelser.

 • Gratis upgrades
 • Brugerrettigheder til systemet på valgte brugerniveauer

Dagligt

 • Fri hotline for firmaansvarlige, support på mail og telefon
 • Sikkerhedskopiering og opbevaring af data af EnergiData
 • Gratis datatrafik
 • Backup og sikring af data

Ugentlige services

 • Overvågning af infrastruktur til opsamling af fjernaflæst data til MinEnergi2
 • Opsætning af standardalarmer på nyoprettede hovedvandmålere
 • Tjek for manglende data fra fjernaflæste datakilder, og advisering for målerfejl

Kvartalsvise services

 • Samlet liste over manglende data fra fjernaflæste datakilder.

Målerservice

Målerservice er et add-on abonnementsniveau der lægges ovenpå det foregående niveau standard service. Målerservice er typisk for de kunder der ikke har egne ressourcer til at holde øje med deres data og datakvalitet. Dette serviceniveau hjælper med at sikre alle fjernaflæste målere melder rigtig og kontinuerligt ind i MinEnergi2. Overordnet betyder det at skulle en måle fejle, bliver du som kunde kontaktet indenfor 8 arbejdsdage, omkring fejlen, og herefter bliver måleren udbedret hvis ikke du selv gør indsigelse.

 • Gratis upgrades
 • Brugerrettigheder til systemet på valgte brugerniveauer

Dagligt

 • Fri hotline for firmaansvarlige og standard brugere, support på mail og telefon
 • Løbende tilretning af forbrugsdata, negativt forbrug, målersplit, tællervendinger og nulforbrug.
 • Automatiske teknikerbesøg til at udbedre fejl

Ugentligt

 • EnergiData overvåger kundens målere
 • EnergiData adviserer kunden om manglende data fra kundens målerpark
 • EnergiData adviserer skriftligt i logfunktionen om afvigende nulforbrug og negativt forbrug fra kundens målerpark

Månedligt

 • EnergiData sender en opgørelse over fundne fejl til den firmaansvarlige og/eller anden rolle
 • Tjek for målerskifte, tællervendinger samt manglede indtastninger (Manuelle målere)
 • Tjek for unormale ’spikes’ på forbrug

Full Service

Full Service er et add-on abonnementsniveau der lægges på de to foregående niveauer standard service og målerservice.

Full Service er designet særligt til virksomheder, der ikke selv har ekspertise eller tid internt til selv at analysere og identificere energibesparelsespotentialet. Dertil fungerer vores Full Service-team også som en værdifuld sparringspartner for kundernes energiteam, som så kan bruge deres tid på at handle og udbedre på de energibesparelsesmuligheder, som leveres af EnergiDatas Full Service-team.

Ved at vælge Full Service får du som kunde en dedikeret Energirådgiver, der vil være din samarbejdspartner og rådgiver. Jeres rådgiver vil sammen med vores energicontrollere bidrage til at optimere jeres energiudnyttelse og identificere effektive energibesparelsespotentialer.

 • Gratis upgrades
 • Brugerrettigheder til systemet på valgte brugerniveauer

Dagligt

 • Fri hotline for firmaansvarlige og standard brugere, support på mail og telefon
 • Løbende tilretning af forbrugsdata, negativt forbrug, målersplit, tællervendinger og nulforbrug.
 • Automatiske teknikerbesøg til at udbedre fejl

Ugentligt

 • Analyse af natforbrug med fokus på det største forbrug. Overforbrug adviseres til bygningsansvarlige

Månedligt

 • Analyse af budgetafvigelser med fokus på de støres afvigelser, typisk filter på 25%
 • Analyse af dårlig afkøling med fokus på de målere med lavest afkøling
 • Analyse af nøgletal på kundens ejendomsportefølje, med fokus på de største afvigelser
 • Afvigende overbrug adviseres til bygningsansvarlig / firmaansvarlig
 • Opfølgning på indberettet energipotentialer (fejl og mulige besparelsespotentialer fundet af EnergiData)

Kvartalsvis

 • Rapportering af undgået og sparet forbrug til firmaansvarlig
 • Rapportering af potentielle besparelser til firmaansvarlig

Årligt

 • Tilretning af budgetter iht. evt. sparemål

Energirådgivning

 • Kvartalsmøde i op til 2-3 timer med fokus på potentielle besparelser fra MinEnergi2
 • Støtte til ledelses- og årsrapport og evaluering (sidste kvartalsmøde hvert år) bl.a. support til grønt regnskab/CO2-rapporter

Ovenstående aktiviteter skaber et løbende opdateret system med korrekte opsætninger og forbrugsdata, der sikrer et optimalt udgangspunkt for at høste energibesparelser i ejendomsmassen.

En dedikeret kundeansvarlig til alle.

Som kunde i hos EnergiData får du en fast tilknyttet energiekspert som er ansvarlig for jer som kunde. Det er enten en Energirådgiver eller en Account Manager, afhængigt af det servicekoncept I ønsker tilknyttet. Det giver jer tryghed og hjælp i arbejdet med MinEnergi2. En service der sikrer dig som kunde til at være ajour med jeres løsning i MinEnergi2 og de ydelser vi leverer.

Partner login