EU er blevet enige om stærkere regler for at øge energieffektiviteten

I de kommende år forventes EU-medlemslandene at gøre større indsats for at bruge energi mere effektivt! Dette er essensen af en foreløbig aftale om at reducere energiforbruget i EU, publiceret fredag den 10. marts. Aftalen fastsætter nye mål for energiforbrug i EU-medlemslandene og forpligter alle medlemslande til at reducere deres energiforbrug med 11,7% inden 2030.

Hos EnergiData ser vi dette som et stort skridt i den rigtige retning – der skal sikre flere energibesparelser i slutbrugssektorer som byggeri, produktion og transport.

“Vi er tilfredse med aftalen, der betyder et større fokus på energieffektivitet som en hjørnesten i den grønne omstilling og ”road to zero”. Vi hæfter os ved, at “energieffektivitetsprincippet” for første gang får lovgivning bag sig. Set i kombination med at Energi Management systemer vil blive en standardforpligtelse for store energiforbrugere, er der tale om en ny milepæl på området”, siger Morten Dysted Dahl, administrerende direktør for EnergiData.

“Virksomheder vil blive opfordret til at være mere energieffektive under den reviderede direktiv. Først vil energistyringssystemer blive en standardforpligtelse for store energiforbrugere. Alle virksomheder, herunder SMV’er, der overstiger 85 TJ årligt energiforbrug, skal implementere et energistyringssystem.”

Kilde: Oversat fra EU-nyhedsmeddelelse fra fredag ​​den 10. marts

“Historiske data fra vores platform bekræfter potentialet i at indføre en forpligtelse som denne, med besparelser på op til 30% på forbrug. Bygninger tegner sig stadig for 40% af vores CO2-emissioner. De er en del af problemet og derfor også en del af løsningen. Eliminering af energispild er det åbenlyse sted at starte. Et kontrolpunkt, der begynder med digitalisering af Energi Management processen i store byggeporteføljer og resulterer i store gevinster i form af energibesparelser og øjeblikkelig virkning på reduceret CO2-emission,” afslutter Morten Dysted.

Hos EnergiData afventer vi de næste trin og den formelle vedtagelse af denne foreløbige aftale.

Energieffektivitet med MINENERGI2

Energieffektivitet opnås gennem digital Energi Management. Med EMS-platformen MINENERGI2 får du – gennem digital fjernlæsning af alle energimålere i alle dine bygninger – fuldt indblik i dit forbrug på tværs af energikilder – med henblik på at undgå spild og effektivisere og reducere dit samlede energiforbrug.

Gevinsterne ved energieffektivisering er mange. Virksomheder sparer tid og ressourcer ved at automatisere tidskrævende arbejdsgange såsom aflæsning af målere og rapportering. De sparer på omkostningerne baseret på lavere energiforbrug og mindre tid til drift og administration.

Og endelig reducerer de deres CO2-emissioner, som efterfølgende dokumenteres i et automatiseret klima regnskab til deres klima-rapportering – direkte fra systemet.

Om EnergiData

EnergiData har været en frontløber indenfor Energi Management og har arbejdet for energibesparelser i danske virksomheders bygningsmasse siden 1995. Det gør vi stadig, og vi arbejder hver dag for at Danmark og verden får mere ud af mindre med vores EMS-platform til energieffektivisering.

Vi ønsker at skabe værdi for samfundet og fremtiden, ved at levere en løsning og en vej, der understøtter og muliggør overgangen til en grøn fremtid.

EnergiData er en dansk SaaS virksomhed, der leverer EMS-platformen MINENERGI2 i PropTech segmentet i både Danmark og Internationalt. Vi er en selvstændig virksomhed, under ejerskab af energi-selskabet OK.

Partner login