Fjernaflæste målere er fremtiden

Er du en af dem, der hver måned aflæser en eller flere af dine målere manuelt? Så har du fra oktober kunne opleve ændringer. Her trådte EU’s krav om energieffektivitet (EED) i kraft, og det stiller krav til dig som bygningsejer med manuelt aflæste målere

EU har et mål om at gøre vores bygninger mere energieffektive. Som et led i den plan bliver 2020 afgørende for kravene til at have fjernaflæste målere. Det betyder nemlig, at det er slut med at installere målere til manuel aflæsning fra d. 25. oktober 2020. Dertil kommer, at alle fjernaflæste målere skal aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal have forbrugsdata tilgængelig lige så ofte.

Fra d. 1. januar 2022 gælder det, at målere skal kunne fjernaflæses minimum hver måned, og brugerne skal have information om forbruget med samme interval. Fra d. 1. januar 2027 er det slut med målere til manuel aflæsning, for her skal forbrugsmålere i alle bygninger være fjernaflæste.

Kravene vil for nogle åbne døre til nye muligheder for at optimere på energiforbruget og gøre op med en tidskrævende arbejdsgang og igangsætte flere initiativer i en mere energi- og klimavenlig retning.

Store fordele ved fjernaflæsning

Fjernaflæste data helt ned på timeniveau giver dig et meget præcist billede af dine bygningers energiforbrug. Du kan se, hvornår energien bruges og om den bruges optimalt. Det kan fx være forbrug om natten i en bygning, der står mennesketom. Det er første skridt på vejen mod energieffektive bygninger, men der er flere fordele ved fjernaflæste data.

Først og fremmest frigiver du mange ressourcer til andre opgaver. Det er tidskrævende for medarbejderne at gå fra måler til måler og indtaste forbruget, og nogle måneder bliver de slet ikke aflæst. MinEnergi 2.0 er tilgængelig på alle digitale platforme og gør det muligt at indtaste direkte på en smartphone elle tablet. Men vi oplever fejlindtastninger, selvom systemet giver en advarsel ved et usandsynligt stort forbrug i forhold til sidste aflæsning.

Data bliver behæftet med fejl, og det kan være svært at lave forbedringer, når forbruget kun bliver synligt én gang om måneden. Dertil kommer, at det er svært at gennemskue, hvor det præcise energispild er.

Lever dine målere op EU’s nye krav om energieffektivitet? Du kan se mere om direktivet her eller hos vores samarbejdspartner Brunata her

Kontakt os på 46 14 14 60, så du kan høre om mulighederne for at få fjernaflæste målere i dine bygninger

Partner login