FullService: Et servicekoncept, der giver pengene 2 gange igen

I 2021 har EnergiData registreret de energi- og CO2-besparelser, vores kunder med FullService har opnået. Resultaterne er klar, og de er gode.

Det betaler sig både økonomisk og for den grønne omstilling at investere i digital energiovervågning med MinEnergi 2.0 og vores team af energirådgivere og energi controllere. I 2021 har vores kunder med servicekonceptet FullService sparet to kroner hver gang, de har investeret en krone i digital energiovervågning. Det er en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på bare et halvt år.

De samlede energibesparelser i kWh og m3 har givet en CO2-reduktion på 915 ton og stoppet spild af ikke mindre end 83.700 m3 rent drikkevand.

I alt har EnergiData anvist merforbrug for ca. 3 kroner for hver krone kunden har investeret i særligt servicekoncept. Af de 3 kroner er cirka 2,25 kroner blevet omsat til energibesparelser via initiativer mellem EnergiData og kunden.

FullService betaler sig

Vores FullService-team overvåger hver dag kundernes energiforbrug og reagerer ved et merforbrug i bygningerne. Det kan være et højt forbrug om natten på ventilationsanlæg, vandspild fra et løbende toilet eller dårlig afkøling i varmesæsonen.

Når vores FullService-team finder et merforbrug, registrerer de det og gør kunden opmærksom på merforbruget. Vi følger automatisk op, hvis merforbruget ikke er standset, så kunden får de rette råd og god vejledning til, hvordan spildet kan reduceres. Når merforbruget er standset, registrerer vores team energibesparelsen og regner den økonomiske værdi i kundens egne energipriser.

Men det er ikke kun de økonomiske besparelser, der er en gevinst for kunden.

En besparelse er ikke kun en økonomisk gevinst

Klimaet og det grønne hensyn spiller en stor rolle i arbejdet med energiovervågning og bygningsdrift. Det er en meget vigtig faktor for vores kunder, der i løbet af få år har mærket den grønne dagsorden helt tæt på. De skal nemlig leve op til eksterne og interne mål for reduktion af CO2-udledning.

Behovet for målbare klimadata til blandt andet klimaregnskab er højt prioriteret hos vores kunder, og data om CO2-udledning fra MinEnergi 2.0 er en vigtig del af den grønne rejse.

Midlet til at nå det grønne mål

Et energiovervågningssystem kan ikke alene skabe energi- og CO2-besparelser. Det kræver en indsats, realistiske mål og tid og ressourcer. Særligt tid og ressourcer er blevet knappe for vores kunder. Derfor tilbyder EnergiData flere servicekoncepter, der skal understøtte kunden på vejen mod en grønnere profil og en sundere økonomi.

Èt af de koncepter er FullService, men vi har også andre koncepter. Det er fx Målerservice. Her sikrer EnergiData, at alle datakilder melder ind og at data er valide. Det er fundamentet for, at kunden i samspil med en af vores energirådgivere kan igangsætte de initiativer, der skal munde ud i energi- og CO2-besparelser.

I 2022 har vi allerede oplevet en tilgang af nye kunder, der har valgt FullService. Vi fortsætter derfor med at registrere besparelserne, og allerede nu kan vi se gode takter for første kvartal i 2022.

Vil du vide mere om, hvordan du kan få FullService? Ring til os på 46 14 14 60

Partner login