Ny lovgivning om el-ladestandere stiller krav til bygningsejere

Nye krav om etablering af og forberedelse til ladestandere til elbiler får betydning for mange af EnergiDatas kunder. El-ladestandere bliver nemlig lovpligtige på langt de fleste danske parkeringspladser.

Elbilerne bliver i større grad en del af bybilledet, og de bliver ofte udråbt til et vigtigt element i den grønne omstilling. Fra årsskiftet trådte en ny lov om forberedelse til og etablering af el-ladestandere i forbindelse med bygninger i kraft. De nye regler har stor indflydelse på fremtidens byggerier og ombygninger med parkeringspladser, og de eldrevne køretøjer bliver ikke til at komme udenom i MinEnergi 2.0.

Er du omfattet af den nye lov?

Spørgsmålet om hvorvidt du er omfattet af den nye lov afhænger af tre parametre:

  1. Antal parkeringspladser i tilknytning til din bygning.
  2. Type af bygning. Det kunne fx være beboelsesbygninger, kontorbygninger, hospitaler, virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.
  3. Om der er tale om en større ombygning, nyopførte eller eksisterende bygninger.

De nye krav gælder for følgende scenarier:

  • I en ny beboelsesbygning med mindst 10 parkeringspladser skal der forberedes for ladestandere på alle parkeringspladser
  • Ved en større ombygning af en eksisterende beboelsesbygning med mindst 10 parkeringspladser, skal der forberedes til ladestandere på alle parkeringspladser.
  • I en ny bygning, der ikke er til beboelse, med mindst 10 parkeringspladser skal der installeres mindst 1 ladestander og forberedes for ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.
  • Ved en større ombygning af en eksisterende bygning, der ikke er til beboelse, med mindst 10 parkeringspladser, skal der installeres mindst 1 ladestander og forberedes for ladestandere på mindst hver femte parkeringsplads.
  • I eksisterende bygninger, der ikke er til beboelse, med mindst 20 parkeringspladser skal der stilles krav om etablering af et minimum af ladestandere, der fortolkes til 1 ladestander.

Kravene for større ombygning, nyopførte og eksisterende bygninger gælder fra d. 10. marts 2020, og kravet til el-ladestandere i eksisterende bygninger skal senest være gennemført fysisk d. 1. januar 2025. Du kan læse mere om de nye krav og definitioner på Folketingets hjemmeside her

Vil du vide mere om, hvordan du kan måle strømmen fra dine ladestandere? Ring til os på 46 14 14 60.

Partner login