Wihlborgs A/S

Wihlborgs ejer, driver og udlejer erhvervsejendomme i Storkøbenhavn, hvor bæredygtig drift er en topprioritet. Det har nemlig aldrig været vigtigere at spare på energien.

Wihlborgs arbejder dagligt på at gøre driften af deres erhvervs-ejendomme mere bæredygtig og evnen til at motivere lejerne til at deltage i en fælles indsats er afgørende for succes. MINENERGI2 giver de bedste rammer for, at Wihlborgs kan stå sammen med lejerne om at spare på energien og mindske CO2-udledningen.

Energiovervågning med MINENERGI2 sikrer optimal drift af Wihlborgs ca. 60 erhvervsejendomme i alle døgnets timer. Systemet har vist sig at være et effektivt værktøj til at digitalisere og visualisere energiforbruget, og det er et vigtigt skridt mod at være en ansvarlig virksomhed, der bidrager positivt i en tid med energikrise. Det giver også lejerne indblik i hvor og hvordan energien bliver brugt, og det motiverer dem til selv at arbejde for nye ansvarlige løsninger med størst mulig effekt. 

Mikkel Willard, der er er ESG-udvikler hos Wihlborgs, sætter ord på tankerne bag strategien:

“Hos Wihlborgs tager vi vores miljøansvar alvorligt. Hver eneste dag arbejder vi på at optimere vores energiforbrug, og derved mindske CO2-udledningen fra vores ejendomme – vi vil den grønne omstilling.” 

Mikkel Willard
ESG-udvikler

Deres udfordring

Wihlborgs har en ambition om at mindske energi- og vandforbruget med 1 % årligt. For at gøre det målbart, har de brug for et system, der kan dokumentere og visualisere forbruget. Overordnet har Wihlborgs en dagsorden, hvor en klimaneutral forvaltning og energieffektivisering står højt på listen, og det kræver de rette processer og værktøjer i forretningen for at komme i mål.

Løsningen

Wihlborgs bruger MINENERGI2 som et helt centrlt værktøj til til at reducere energiforbrugt i deres ejendomme. 

Fokus på driftstider
Standbymodulet i MINENERGI2 viser, om ejendommene bruger særlig meget energi, når den bør være i tomgang. For at spare yderligere på energien vil Wihlborgs slukke al unødig belysning samt mindste driftstiderne på energiforbrugene anlæg, så de kun er tændt, når der er behov for det. 

Data fra MINENERGI2 sætter retningen for tiltag
Wihlborgs bruger data om forbruget til at adfærdsstyre og investere i ressourcebesparende tiltag hvor udbyttet er størst. Systemet kan dokumentere effekten af initiativer til rapportering til ledelse og lejere. 

Sikker og korrekt drift af teknikse installationer
MINENERGI2 bidrager også med data, som sikrer, at ejendommens tekniske installlationer, herunder solcelleranlæg og varmecentral, drifter korrekt og med mindt mulig energiforbrug og CO2-udledning. 

Resultater og gevinster

Wihlborgs aktive indsats med b.la. solceller og ressourcestyring giver pote. 

Målbar besparelse
Reducering af totale energiforbrug med 4 kWh pr. kvm (6,2%) fra 2018 til 2019 ved hjælp af aktiv ressourcestyring og real-time data i MINENERGI2. 

En attraktiv udlejer med forbedret konkurrenceevne
MINENERGI2 er med til at sikre økonomisk rentabel og bæredygtig drift til gavn for lejerne, der i sidste ende betaler for energiforbruget. Fx tilbyder Wihlborgs, at deres lejere kan få et automatiseret klimaregnskab, hvor CO2-udledning relateret til lejemålets el, vand og varme indlæses automatisk og opdeles iht. GHG-protokollen. 

Gøre tiltag målbare
Etablering af MINENERGI2 har vist sig at være et effektivt værktøj til at digitalisere og visualisere energiforbruget før og efter.

Kunde profil
Wihlborgs A/S

Branche
Ejendomsadministration

Deres EMS løsning
MINENERGI2, Klimaregnskab, Standard abonnement

Kunde siden
2018

Bygningsanvendelse
Udlejningsejendomme: Erhvervslokaler

Antal bygninger 
Bygningsmasse: 104 bygninger

Antal målere
349 fjernaflæste 
178 manuelle

Brugere i MINENERGI2 
51

Vedvarende energi
Vindmølle i Hirtshals 

Målertype 
Affald, madaffald, affald til genanvendelse, privatbil, firmabil 

Gode eksempler på driftsbesparelser 

Energispild på vand

En vandalarm på en vandmåler identificerer vand- spild. Data fra måleren viser os, at der i 30 dage er løbet 330 L i timen. En m³ vand koster 50,00. 

Besparelse: 
330 l/T x 24 timer x 30 dage = 237.600 L 

= 237,6 m³ vand (pris på m³ ca. 50 kr.) 237 m³ x 50 kr. = 11.850,00 kr. 

Energispild på ventilation

En ventilation har været i konstant drift i 3 mdr. Ved at indstille den til at køre reduceret om aftenen og natten opnåede vores kunde store besparelser. 

Besparelse: 

12 timer x 21 kWh x 120 dage = 30.240 kWh. 

30.240 kWh x 2 kr. = 60.480,00 kr. 

Energispild på varme

Et varmeanlæg har kørt uændret sommer og vinter, i stedet for at sætte det til sommerdrift i juni og juli 2022. 

Besparelse: 

Besparelsen udregnes ud fra et merforbrug i juni på 6 MWh og juli på 7 MWh. 

13 MWh x 500,00 kr. = 6.500,00 kr. 

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login