Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune manglede overblik over energien, og derfor allierede de sig med EnergiData.

På kort tid har kombinationen af god adgang til data og indblik i forbruget ved hjælp af MinEnergi2 givet kommunen besparelser på løbende toiletter og dårlig afkøling. Hørsholm Kommune arbejder aktivt for at opnå energibesparelser i kommunens bygninger. Det er en politisk agenda, hvor det er blevet besluttet at igangsætte en handleplan med energibesparende tiltag i kommunen med henblik på at reducere energiforbruget. Tiltagene bidrager til, at kommunens udgifter til energi holdes mest muligt nede.

Det har været en længere proces for kommunen at komme dertil, hvor den er i dag. Det grundlæggende overblik over energien manglede, og der var ofte flere spørgsmål end svar i forhold til energiforbrug og besparelsespotentialer.

Efter at MinEnergi2 er blevet sat op med alarmer, tags og korrekte målerbeskrivelser, er det ikke kun den energiansvarlige i administrationen, der varetager opgaven. Også kommunens medarbejdere i bygningerne kan tage del i arbejdet.

“Vi kom temmelig hurtigt rigtig langt efter implementeringen af MinEnergi2. Vi var i den heldige situation, at vi ret nemt kunne indhente data fra forsyningen uden installation af dyrt hardware. Datatilgængeligheden har været vigtig for successen, men også investeringen. Det har været enormt godt!”

Bjørn Sunesen
Projektleder

Udfordring

Energikrisen skabte behov for handling: Behovet for at spare på energien blev for alvor aktuelt i 2022, hvor energikrisen og høje energipriser blev virkelighed.

Manglende overblik: Hidtil har kommunen ikke haft et system udelukkende til energiovervågning. Det er en udfordring, da overblikket over energiforbruget i realtid og muligheden for at sammenligne forbrug i udvalgte perioder udebliver. Fremgangsmåden for at skabe overblik var gennemgang af årsopgørelser og fakturaer, hvilket er en langsommelig og uholdbar løsning.

Manuelle arbejdsgange: Medarbejderne i de kommunale bygninger har tidligere aflæst forbruget manuelt og indsendt data til en medarbejder i administrationen. Det er en løsning, der kræver stor involvering for at blive en succes.

Løsning

Behovet for handling var stort i 2022, og med ansættelsen af en dedikeret medarbejder samt implementeringen af energistyring med MinEnergi2 kom kommunen hurtigt langt med få tiltag.

Fjernaflæsning uden dyrt hardware: Kommunen får primært fjernaflæste data fra DataHub’en på elhovedmålere og data via CSV-filer fra forsyningsselskabet på fjernvarme- og vandmålere. Datatilgængeligheden har været vigtig for succes og en rentabel investering.

Vandalarmer som tryghed mod spild og skader: Vandforbruget skal helst være 0 liter om natten, hvor bygningen står tom. Et forbrug kan indikere sivende vand fra utætte rør, der kan føre til omfattende vandskader.

Energiovervågning er en fælles indsats: Den ansvarlige i administrationen sørger for, at målerne er godt beskrevet, og der generelt er et opdateret setup. Det gør, at medarbejderne i bygningerne kan tage ansvar og blive involveret i driften, så endnu flere tager ejerskab for optimal drift.

Værdifuldt samspil mellem MinEnergi2 og CTS-styringen: På den ene side kan kommunen styre f.eks. temperaturen på anlæggene i CTS-styringen, og på den anden side kan de se effekten ved at overvåge og følge udviklingen i MinEnergi2.

Resultat & gevinster

Dokumentérbar indsats: Data fra MinEnergi2 bliver brugt til at dokumentere indsatsen og de opnåede besparelser. Det er nemlig et politisk ønske og fokus at opnå energibesparelser. Blandt andet er der vedtaget en økonomisk handleplan i kommunen. Et eksempel på dokumentation af indsatsen er, at elforbruget blev reduceret med 13% i 4. kvartal 2022 sammenlignet med samme periode året før.

En god case på et løbende toilet: En vandalarm på et løbende toilet i en tom bygning var årsagen til, at et løbende toilet med et forbrug på 300 liter i timen blev opdaget og stoppet efter et døgn. Det ville have løbet i 7 døgn, indtil rengøringen igen kom forbi.

Afkølingsanalysen i MinEnergi2 blev nøglen til at undgå straf: 80% af kommunens bygninger med fjernvarme fik et afkølingsgebyr fra forsyningen på grund af dårlig afkøling i begyndelsen af 2022. Det svarer til 24 ud af 30 bygninger. I dag er afkølingen acceptabel i 14 ud af de 24 bygninger.

Kunde profil
Hørsholm Kommune

Branche
Stat & kommune

Deres EMS-løsning
Nuværende: MinEnergi2, målerservice-abonnement Ønsker i nær fremtid: Klimaregnskab, infoboard

Kunde siden
2022

Bygninger
Folkeskoler, daginstitutioner, svømmehal, skøjtehal, idrætshaller og kontoradministration

Antal bygninger
55

Vandalarmer i MinEnergi2
49 timealarmer

Antal målere
205 fjernaflæste
19 manuelle

Energiform
Fjernvarme, el, vand, solceller og naturgas 

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login