Ammeraal Beltech

Ammeraal Beltech ønsker at gøre tingene bedre, smartere og mere effektivt, og her kommer MinEnergi2 ind i billedet.

Ammeraal Beltech producerer plastmodulære bånd og kæder til intern transport. De er en del af Ammega Group, og virksomheden har som mål at minimere deres påvirkning af miljøet, og stræber efter langsigtede løsninger og reducering af risici for deres forretning, kunder og stakeholders.

De har iværksat initiativer for at fastsætte en standard for flere relevante områder, herunder energiforbrug, emissioner og klimaforandringer, vandforbrug, cirkulær økonomi og genanvendelse af alle former for affald. Til det formål spiller MinEnergi2 en væsentlig rolle.

MinEnergi2 er en platform til energiovervågning og skal ses som et initiativ, der bidrager til energioptimering ved nemt at analysere energiforbruget i forhold til standbyforbrug, sammenligning af forbrug og alarm til den rette person på lokationen. Hos Ammeraal Beltech er Danmark og Holland de første lande, der tager MinEnergi2 i brug, men det forventes, at platformen skal bruges på mange af virksomhedens andre lokationer.

“Det er vigtigt for Ammeraal Beltech at minimere energiforbruget og have lave produktionsomkostninger. Ved hjælp af MinEnergi2 kan vi optimere energibesparelserne, bl.a. ved at minimere unødvendige processer og forbedre effektiviteten.”

Karsten Vangsgaard Jensen
Project Manager

Udfordring

Ønske om ISO 14001: Ammeraal Beltech i Vejle havde ønsket om at etablere energiovervågning, da de skulle opfylde kravene i forbindelse med ISO 14001, som kræver registrering af data.

Manuel aflæsning: Oprindeligt blev målerne aflæst manuelt, hvilket var en langsommelig proces og ofte resulterede i fejl. Ammeraal Beltech ønskede at spare tid på aflæsning, og desuden var manuel aflæsning ikke i overensstemmelse med kravene i ISO 14001, som har skærpede krav til aflæsning.

Et system til alle lokationer i verden: Ammeraal Beltech i Vejle er en del af AMMEGA Group, hvor hver lokation selv er ansvarlig for f.eks. energiovervågning og miljøpåvirkning. Ammeraal Beltech kunne se fordelene ved at have et system, som kunne bruges på tværs af alle lokationer i verden, og Danmark blev udvalgt som testland med accept fra hovedkontoret i Holland.

Løsning

Data fra MinEnergi2 om energiforbrug og CO2-udledning skal bruges til at opfylde kravene i den bæredygtige strategi, hvor virksomheden forpligter sig til at reducere energiforbruget og øge energieffektiviteten gennem målrettede tiltag, KPI’er og klare målsætninger på området.

Fjernaflæsning af alle målere på timebasis: Både hovedmålere og bimålere vil blive fjernaflæst, så data direkte bliver tilgængelige i MinEnergi2-systemet.

Måling og rapportering af energiforbruget: Alle lokationer skal måle energiforbruget og CO2-udledningen og indrapportere tallene til hovedselskabet på månedlig basis. Disse data vil blive brugt til at beregne deres CO2-aftryk.

Medarbejdere og besøgende kan følge forbruget på infoboards: Flere steder på Ammeraal Beltechs lokation i Vejle kan medarbejdere og besøgende følge energiforbruget på en skærm. Dette gør energiforbruget synligt for dem, der bruger det, og ved at involvere brugerne kan de bidrage ved at ændre deres adfærd.

Resultat & gevinster

Godt resultat fra Danmark ved brug af standbymodulet i MinEnergi2: Det blev tydeligt, at der var et højt standbyforbrug på en maskine i Vejle, selvom maskinen ikke var i brug. Dette skyldtes, at maskinen ikke blev slukket korrekt. Forbruget faldt fra 233 kWh til 3,65 kWh på et døgn. Maskinen skulle først bruges igen efter 11 dage, og besparelsen blev derfor 2.519 kWh på én af i alt 80 maskiner af samme type på lokationen.

Flere lokationer skal bruge MinEnergi2: Koncernen har valgt at implementere MinEnergi2 på tværs af flere fabrikker. Det er blandt andet i Spanien, Tjekket, Italien og Schweiz, og flere lande kan løbende tilsluttes løsningen. Det blev klart ved de videre analyser med dertilhørende actions og besparelser, samt at løsningen giver den transparens og det datagrundlag der ønskes i forhold til ambitionsniveauet for fremtidige energioptimeringsprojekter i sustainabilitystrategien.

Kunde profil
AMMERAAL BELTECH, en del af AMMEGA Group

Branche
Industri & Produktion

Deres EMS-løsning
MinEnergi2, Standard-abonnement

Kunde siden
2021

Bygningsanvendelse
Produktion 

Antal bygninger 
Bygningsmasse: 7 bygninger

Antal målere
34 

Lande
Lokationer i mere end 40 lande, 6 lande/lokationer bruger MinEnergi2

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login