Kamstrup A/S

Kamstrup A/S producerer intelligente måleløsninger, der gør forsyningsselskaber og samfund i stand til at reducere vandtab og øge energieffektiviteten.

Kamstrup A/S ønsker at bidrage til en mere ansvarlig og bæredygtig energi- og vandforsyning, der kan leve op til den voksende efterspørgsel i verden. Til det anvender de bl.a. MinEnergi2 til at overvåge deres egne bygninger i Danmark.

Denne vision viser sig bl.a. i måden, som Kamstrup A/S forpligter sig til at bidrage til et bæredygtigt forbrug og en bæredygtig produktion, når de mindsker brugen af ressourcer til fremstilling af deres løsninger og reducerer affald.

Et stærkt samarbejde: EnergiData og Kamstrup A/S er begge ejet af OK a.m.b.a, og relationen rækker udover energiovervågning med MinEnergi2. Samarbejdet tæller blandt andet også dataopsamling til MinEnergi2 via Kamstrup A/S eget system til dataopsamling, READy, samt levering af målere til et stort antal af EnergiDatas kunder eller forsyningsselskaber i kundernes område.

“Hos Kamstrup A/S ønsker vi at tage ansvar for vores handlinger og arbejder løbende på at forbedre vores miljøaftryk. Det er én af årsagerne til, at Kamstrup bruger MinEnergi2 til energiovervågning af vores egen lokation i Stilling ved Skanderborg. Dels vil vi kende energiforbruget fra bygningerne, men det handler også om at kende energiforbruget pr. produceret enhed.”

Allan Søegaard
Facility Manager

Udfordring

Kamstrup A/S arbejder aktivt for at understøtte FN’s bæredygtighedsmål. Det betyder, at de vil mindske den miljømæssige påvirkning fra produkter, produktionsprocesser og -anlæg og dermed understøtte mål nummer nr. 6 (rent vand og sanitet), nr. 7 (vedvarende energi) og nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion). 

Løsning

Kamstrup A/S vil arbejde for, at deres produkter og daglige drift skal foregå på den mest energieffektive måde, så CO2-udledningen holdes på et minimum. Virksomheden er ISO 14001-certificeret i Danmark, Norge og Sverige, så de fortsat kan sikre energieffektivitet og bæredygtige tiltag i deres produktion og forretning.

Data fra MinEnergi2 giver mulighed for målrettet indsats: Kamstrup A/S arbejder løbende på at optimere energi-, ressource- og vandforbruget i produktionen og administrationen. De bruger data om energiforbruget til at lokalisere, hvor de kan opnå de bedste resultater, og hvor de skal sætte det næste mål for optimal drift.

Bimålere skal bidrage med mere data: Data fra bimålere bidrager til et større datagrundlag i MinEnergi2, så Kamstrup A/S løbende kan optimere til de mest energieffektive processer og indsatser. Det kræver fuldt indblik i forbruget, som mere data kan bidrage med.

Medarbejdere og besøgende kan følge forbruget på infoboards: Flere steder på virksomheden i Stilling kan medarbejdere og besøgende følge energiforbruget på en skærm. Det gør energien synlig for dem, der bruger den, og ved at involvere brugerne, kan de bidrage ved at ændre deres adfærd.

Resultat & gevinster

Kamstrup A/S ambitiøse indsatser har betydet, at de, blandt andet med data fra MinEnergi2 til at følge og dokumentere forbruget, har opnået følgende resultater:

Reduktion af eget elforbrug, kWh pr. produceret produkt: 8% fra 2019-2022

Reduktion af eget varmeforbrug, kWh pr. produceret produkt: 19% fra 2019-2022

I produktionen bruges vand til luftfugtere og flowbænke, mens kantinen og sanitære forhold også står for en stor del af vandforbruget.

Reduktion af eget vandforbrug, m3 pr. produceret produkt: 6% fra 2020-2022

Kunde profil
KAMSTRUP

Branche
Industri & Produktion

Deres EMS løsning
MinEnergi2, Standard-abonnement

Kunde siden
2018

Bygningsanvendelse
Produktionshaller og kontorbygninger til administration 

Antal bygninger 
Bygningsmasse: 8 bygninger

Antal målere
256 fjernaflæste 

En del af OK
EnergiData er søsterselskab til Kamstrup A/S

Samarbejde
EnergiData og Kamstrup A/S samarbejder på 6 forskellige områder

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login