Elgiganten

Elgigantens varehuse er energieffektive, og det giver høj udmøntning på energiforbruget.

Samlet set bruger Elgiganten færre kWh i deres varehuse, end de gjorde i 2012, til trods for at de har øget antallet af varehuse. Faktisk bruger de i dag 30% mindre strøm end for 10 år siden. Det er resultatet af en dedikeret indsats for at spare på energien.

Gevinsten ved at sætte fokus på ressourceforbrug er, at Elgigantens varehuse er blandt de mest energieffektive varehuse i Danmark. Med MinEnergi2 kan de døgnet rundt overvåge energiforbruget i alle deres varehuse, og energivervågningen bruger de til en løbende dialog med varehuscheferne om forbrug og sparemuligheder.

På den måde sparer hvert varehus, hvad der svarer til 3-4 husstandes årlige elforbrug, og det skaber både økonomiske og miljømæssige gevinster.

”Det er interessant at se den positive effekt af vores nu 10-årige indsats. For at forstå potentialet i denne enorme besparelse skal man samtidig se på, at havde Elgiganten intet gjort tilbage i 2011/12, havde vi potentielt set på et forbrug igennem de sidste 10 år, som havde været 4200 MWh større årligt. Det svarer til en besparelse på 42.000 MWh – altså 42.000.000 kWh på 10 år.”

Peder Stedal
Adm. direktør

Udfordring

Elgiganten har arbejdet målrettet med energieffektivisering i mere end 10 år. Deres udfordringer var:

Mange energisyndere: Et varehus med elektronik bruger meget energi. Belysning og elektronik kunne være tændt hele døgnet, selvom butikken var lukket.  Opvarmning var via radiatorer og fokus var ikke på isolering. 

Mål om klimaneutralitet: Målet om at være klimaneutrale i 2040 kræver handling og stiller krav til energiovervågning i butikkerne.

Løsning

Elgiganten er blandt de mest energieffektive varehuse i Danmark, og det skyldes ikke mindst rettidig omhu i 2011/2012. Fra 2014 til 2020 har Elgiganten fået 58% flere varehuse, mens det samlede elforbrug i varehusene kun er steget med 16%.

Overvågning af energiforbrug døgnet rundt på timebasis: Samlet set har Elgiganten nedbragt energiforbruget fra 168 kWh/m2 til 108 kWh/m2.

Bruger kun energi i åbningstiden: Der bliver kun brugt energi på varme og køling, når der er behov for det.

Installationen af CTS-anlæg og LED som standard: Ved hjælp af konstante målinger kan Elgiganten styre indeklimaet, da disse anlæg er designet til at balancere varme, ventilation og køling. LED-belysning er standard i alle varehuse, i modsætning til tidligere hvor der blev brugt andre lyskilder. Elgiganten forsøger så vidt muligt at anvende solceller på nye bygninger.

Ambassadører i varehusene: Alle kan se forbruget i deres egen butik i MinEnergi2.

Resultat & gevinster

Den energieffektive drift skyldes, at Elgiganten har identificeret og implementeret konkrete initiativer til at nedsætte forbruget.

Styring af elektronikudstilling og belysning: Det hele foregår i samspil med MinEnergi2.

Kan implementere konkrete initiativer: Elgiganten bruger MinEnergi2 til at lokalisere overbrug og udføre konkrete initiativer til at eliminere spild.

Dialog er vejen frem: Mail om besparelsespotentiale sendes til varehuschef fra både EnergiData og Facility Manager, og sikrer dermed en fastholdelse af besparelserne på 42.000.000 kWh på 10 år.

Kunde profil
ELGIGANTEN

Branche
Detail

Deres EMS løsning
MinEnergi2, Klimaregnskab, Full Service-abonnement

Kunde siden
2012

Bygningsanvendelse
Detailbutikker med et stort energiforbrug pga. belysning, TV-vægge, indgangspartier og lang åbningstid 

Antal bygninger & køretøjer 
Bygningsmasse: 300 bygninger

Antal målere
577 fjernaflæste 
206 manuelle 

Energiform
El, fjernvarme, naturgas, vand, solceller 

Lande
Danmark, Sverige, Norge og Finland 

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login