H. Daugaard A/S

Den internationale logistikvirksomhed H. Daugaard A/S arbejder med digital energiovervågning.

Sund fornuft har været kodeordet for H. Daugaards arbejde med bæredygtighed i en lang årrække. Digital energiovervågning giver mulighed for at arbejde strategisk med bæredygtighed og dermed nedsætte CO2-udledningen.

Det har givet gode resultater og certifikater til virksomheden, og de har gennem tiden fokuseret meget på adfærd samt iværksat en række initiativer. Herunder chaufførernes kørselsadfærd, der alene har reduceret deres CO2-udledning med hele 22%.

De måler samlet på deres lastbiler, trucks og ejendomme. De gode resultater skal kunne dokumenteres, og der skal arbejdes strategisk med bæredygtighed. Derfor har de investeret i MinEnergi2, der er EnergiDatas digitale platform til energiovervågning, til opsamling af data for energiforbruget, så H. Daugaard kan organisere indsatsen og senere dokumentere udbyttet.

“Vi har et brændende ønske om, at den grønne vinkel skal være en forretningsmulighed, og vi ønsker at agere grønnere, fordi vi ser det som en forpligtelse. Behovet for at fortælle kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at vi er på den grønne bane, er stort, og MinEnergi2 er et værktøj, der kan gøre den indsats 100 % transparent for os og vores kunder.”

Michael Frihagen
Administrerende Direktør

Udfordring

H. DAUGAARD har arbejdet med energieffektivisering og grønne initiativer i mere end 20 år, hvilket også ledte dem til en investering i MinEnergi2. De havde et ønske om at få overblik og kontrol over deres energiforbrug, ud fra 3 forretningskritiske behov. Energieffektivitet og besparelser, grønne regnskaber, og deres kunders klima-krav og rapporteringsforpligtelser.

De grønne regnskaber skulle samtidig danne baggrund for deres grønne ambitioner og evne til at sætte nye mål. Gøre det muligt at kommunikere til deres omverdenen omkring tiltag og resultater på deres grønne dagsorden. Samtidig efterspurgte deres kunder i stigende grad data på brændstofforbrug, som de ikke kunne give dem.

Løsning

I dag bruger de MinEnergi2 til at kombinere de 3 forretningskritiske behov – energi og grønne regnskaber, ét overblik i ét system, samt at kunne understøtte deres kunder med data til deres rapporteringsforpligtelser.

Energi- og brændstof-forbrug registreres digitalt i MINENERGI2. Det danner baggrund for et komplet klimaregnskab, der gør dem compliant til CSRD rapportering, ESG rapportering mv.

Resultater & gevinster

Samlet forbrugsoverblik fører til handling: Energiforbrug for 10 lokationer og en samlet brændstofværdi og kørt km samles på én platform. Herfra får de fuld transparens og overblik over deres samlede energiforbrug på tværs af bygninger og køretøjer, så de kan fjerne al energispild.

Optimeret forbrugsadfærd: På baggrund af analyse og data fra MinEnergi2 har de optimeret og ændret adfærd i forbrugsvaner. Det har givet dem effektivitet i driften, besparelser i kroner & ører, og reduceret den samlede CO2-udledning.

Enkel og effektiv rapportering: Digital energiovergågning samler data ét sted, og automatiserer rapportering og forecasting. Brugertilpassede rapporter om deres forbrug gør det enkelt at dokumentere resultater for de energiforbedrende tiltag, og klimaregnskabet klares med et enkelt klik og kan suppleres med manuelle input på fx affald, for en komplet rapportering.

Alarmer sikrer kritiske forretningsprocesser: Ved eksempelvis køling sikres rettidig handling ved fejl, så man fx. undgår ødelagte kølevarer.

Sparer tid og ressourcer: Automatisering af manuelle arbejdsgange, som aflæsning af målere, frigiver både timer og ressourcer hos de energiansvarlige, samt reducerer risikoen for menneskelige fejl. Ressourcer forbundet med udarbejdelsen af klimaregnskab er ligeledes kraftigt reduceret.

Dataindsigt for CO2-udledning: Giver dem en ny forudsætning for at sætte grønne mål for fremtiden. Samtidig kan de kommunikere til omverden omkring klimaaftryk og grøn strategi. Sidst men ikke mindst, kan de nu levere data til deres kunders scope 3, jf. de ny klimakrav.

Kunde profil
H. Daugaard A/S

Branche
Transport

Deres EMS løsning
MinEnergi2, Klimaregnskab, Standard abonnement

Kunde siden
November 2019

Antal bygninger og køretøjer
Bygningsmasse: 10 bygninger
Ukendt antal køretøjer
Areal 51.764 m2

Besparelse (2021 til 2022)
44% på varme
22% på kørsel

Antal målere
43 målere

Download case

Se video case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login