Jørgen Jensen Distribution A/S

JJD A/S er en dansk transportvirksomhed, der tilbyder forskellige transportløsninger.

Når JJD udfører transport for kunder indenfor Danmarks grænser, med tilhørende lager og logistik ydelser, sker det med en opdateret og fremtidssikret vognpark, der tilstræbes at efterleve højeste euro-norm og sikrer at skåne miljøet for mest mulig CO2. I 2022 vandt virksomheden Danish Transport Award for at gøre deres sociale ansvarlighed og medarbejdernes trivsel til et omdrejningspunkt for ledelse, vækst og udvikling.

De har en moderne holdning til at IT har stor indflydelse på en effektiv og optimeret drift, og de investerer i at have de optimale værktøjer til rådighed for medarbejdere og kunder.

JJD er en moderne transportvirksomhed, som investerer i digital energiovervågning for at få et komplet overblik over deres energiforbrug i deres bygninger og køretøjer, med det formål at kunne energieffektivisere hele deres forretning. Samtidig bliver de i stand til at understøtte deres kunder med valide data på CO2-udledning af de transporter de har købt – så de kan leve op til tiltagende klimarapporteringskrav.

Udfordring

JJD´s håndtering af energiforbrug og drift var præget af manuelle arbejdsgange, som aflæsning af målere, validering af data, og udarbejdelsen af det årlige CO2-regnskab, hvor opgørelser over forbrug typisk kom fra gennemgang af fakturaer fra energiselskaberne. 

De manglede overblik over hvor og hvornår de brugte energi, og savnede indsigt i eventuelt overforbrug. Samtidig manglede de et fælles overblik over energiforbruget, på tværs af bygningsmasse og vognpark. 

Løsning

JJD tanker kun brændstof hos OK – som kan levere data på brændstof-forbrug til MinEnergi2. 

65 køretøjer og 4 bygninger etableres i systemet. De får samlet al energi og brændstof i ét system, hvor de både kan adskille forbruget på bygnings og vogn-niveau (dieselforbrug pr lastbil) til at identificere deres performance, og samle det i ét overblik. 

Alarmer tilknyttet kritiske forretningsprocesser som fx køling, sikrer rettidig handling. 

Resultater & gevinster (forventede)

Automatiserede arbejdsgange sparer tid og ressourcer: Digital energiovervågning betyder at data registreres automatisk ved fjernaflæsning, som valideres og leveres som kWh, m3 og CO2. Med automatisering og direkte adgang til alle former for energidata sparer de både Excel ark og mandetimer. 

Energieffektivisering og besparelser: Timeaflæst forbrug og alarmer giver indsigt til at identificere fejl og spild, så de let og hurtigt kan reagere og rette op. Med energieffektivisering kommer også besparelser, dels i kr/øre og dels i form af reduceret CO2-udledning. 

Transparens og indsigt i forbruget: Særligt indsigten i deres samlede CO2-udledning gør dem i stand til at sætte mere konkrete mål for fremtiden, økonomiske såvel som de grønne målsætninger. 

Komplet CO2-regnskab: Med kun ét klik kan JJD danne et komplet CO2-regnskab for hele virksomheden og flåden, men også for en enkelt bil. Automatisk indlæste data dokumenterer deres forbrug og besparelsesresultater. 

Data og nøgletal til kundernes rapporteringsforpligtelser: JJD kan fremover levere data og nøgletal til kunderne og understøtte dem med valide data til deres ESG- og CSRD-rapportering. 

Kunde profil
Jørgen Jensen Distribution A/S

Branche
Transport

Deres EMS-løsning
MinEnergi2
Klimaregnskab

Kunde siden
Februar 2023 – under implementering

Bygninger
4 bygninger
Areal 17.000 m2 

Bygningsanvendelse
Lagerbygninger, kontor og vognpark med lastbiler, trucks og trækkere

Målere
Energimålere: 15
Brændstofmålere: 65 

Besparelse (målsætning)
15% det første år 

Download case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login