Lejre Kommune

Energieffektivitet er et prioriteret område, vigtig for kommunens økonomi og klimastrategi.

Lejre Kommune har en ambitiøs klimaplan og en målsætning om at gøre kommunen klimaneutral og klimarobust i 2050 – senest. MinEnergi2 er EMS-platformen der stiller de vigtige data til rådighed, så kommunen kan nå deres grønne mål.

Energiovervågning betaler sig for Lejre Kommune. Det er et prioriteret område at arbejde med energirigtig drift i deres bygninger. Bl.a. fordi det har stor betydning for kommunens økonomi, det skaber et bedre indeklima, og så reducerer de deres CO2-udledning og kan dokumentere det.

I afdelingen for Service & Ejendomme sidder en central energiansvarlig som overordnet energikoordinator. Hun arbejder sammen med et stort antal brugere ude i de enkelte bygninger og har det store overblik over det samlede forbrug. Opstår der udsædvanligt forbrug, kan brugerne ringe til hende for afklaring. Er det en lidt mere kompleks sag, kan hun ringe til EnergiData for at få sparring og hjælp til at løse problemet.

“MinEnergi2 kan hjælpe os med at være meget målrettet fordi det giver os en masse data, som gør vi har mulighed for at agere i, hvad der skal til for at nå de mål vi har sat i vores klimaplan”

Dorte Søndergaard
Tidl. leder af Ejendomme

Udfordring

Lejre Kommune har arbejdet målrettet med energieffektivisering i mere end 10 år. Udfordringerne der leder til deres set-up med EnergiData er:

Kompleks ejendomsportefølje: Kommunen har mange typer bygninger med forskellige anvendelse og stand. Det gør det svært at generalisere/standardisere, og hver bygning skal håndteres individuelt.

Få ressourcer i afdelingen: Ambitionerne er store, men der mangler hænder. Der er derfor behov for hjælp udefra, hvis de skal indfri ambitionerne.

Ønske om energirigtig drift: At arbejde med energieffektivisering er vigtigt for overholdelse af økonomien og for at kunne nedbringe CO2-udledningen.

Løsning

Digital Energi Management: Lejre Kommune bruger MinEnergi2 dagligt. Timeaflæst forbrug identificerer spild, og alarmer sikrer rettidig handling. Brugerne ude i bygningerne er alle oprettet som brugere i systemet. Får de en alarm de ikke kan gennemskue, eller har brug for hjælp, kontakter de den energiansvarlige centralt i kommunen.

Automatiseret klimaregnskab: Giver nem udarbejdelse af kommunens klimaregnskab med automatiseret rapportering og dokumentation for kommunens samlede CO2-aftryk og besparelser.

Full Service abonnement: Lejre Kommune er en mindre kommune og har behov for hjælp i hverdagen til at finde og handle på besparelsespotentialer. Kommunen har fra dag 1 haft abonnementsniveauet Full Service. De har den samme energirådgiver fra EnergiData tilknyttet, der kender bygningerne og er sparring til de udfordringer og projekter, som kommunen ikke selv kan finde tiden og ressourcerne til at løse.

Resultater & gevinster

Reducerer spild til et minimum: Lejre Kommune er gode til at effektivisere og undgå spild. Derfor har et langt og godt samarbejde mellem Lejre Kommune og EnergiData givet høj værdi for økonomi, klima og prioritering af de rette tiltag for energirigtig drift.

Nem opgørelse til DK2020: Med funktionen “klimaregnskab” kan Lejre Kommune let indberette data til DK2020, der er et klimapartnerskab for kommuner i Danmark.

Data til målrettet indsats: Det store overblik i data på deres energiforbrug giver dem indsigt, så kommunen kan nå de mål, de har sat i deres klimaplan Vores Sted – Vores Klima 2020-2050.

Kontrol over forbruget: Det betyder at kommunens bygninger eksempelvis kun bruger energi, når de er i brug.

Kunde profil
Lejre Kommune 

Branche
Stat & kommune

Deres EMS løsning
MinEnergi2, Klimaregnskab, Full Service Abonnement

Kunde siden
10+ år

Bygninger
Folkeskoler, daginstitutioner, idrætshaller og kontoradministration

Antal bygninger
91

Brugere
64

Antal målere
435 Fjernaflæste
33 manuelle

Energiform
Fjernvarme, varmepumper, el, vand, solceller og naturgas 

Download case

Se video case

Vi kan også hjælpe dig

Partner login